IT Security Solutions

IT SÄKERHETSLÖSNINGAR

Addition IT har lång erfarenhet utav identitets-
och åtkomsthantering samt säkra molnlösningar.

AIM Self-Service Password Reset

AIM SELF-SERVICE PASSWORD RESET

AIM SSPR är ett självserviceverktyg som möjliggör för användarna att
återställa sitt lösenord på ett säkert sätt.

Microsoft Identity Manager 2016

IT Service Management

Med kompetens i teknik, säkerhet, standarder och processer
säkerställer vi våra kunders driftstabilitet, produktivitet och lönsamhet.

Image Slider

OPTIMERA DIN LÖNSAMHET GENOM SÄKER IT DRIFT

Vårt team ökar din lönsamhet och produktivitet genom att säkerställa IT driften.
Våra tekniker förvaltar och vidareutvecklar IT stödet till Er affärsverksamhet genom gedigen teknisk erfarenhet och genuint engagemang för service och kvalitet.

Lönsamhets graf

VÅRA AKTUELLA PRODUKTER

Vi ser till att rätt personer får rätt rättigheter till rätt resurs vid rätt tidpunkt i nätverket – på ett effektivt och automatiserat sätt. Återställ ditt lösenord i Active Directory själv med hjälp av e-id kort (SITHS), engångs lösenord eller säkerhetsfrågor.

AIM Self-Service Password Reset

AIM Self-Service Password Reset

AIM Self-Service Password Reset är ett verktyg som gör det möjligt för användare i en organisation att själva, när de så önskar, återställa sitt lösenord i Active Directory. Det är vanligt att mer än 50% av alla inkommande fall till en helpdesk är lösenords relaterade. Med denna lösningen kan en användare återställa lösenorden själv med hjälp av smartkort, engångslösenord via SMS och mer …

LÄS MER…

OneLogin

AIM Identity as a Service (AIM Idaas)

Förenklad identitetshantering i molnet. AIM-lösningen automatiserar hanteringsprocessen för identitetens livscykel vilket minskar ineffektivitet och dolda kostnader. Det gör det möjligt för administratörer att tillämpa policyer för hela företaget genom central åtkomsthantering till applikationer. För att uppfylla myndighetskraven tillhandahåller AIM förenklad hantering av identiteter…

LÄS MER…

OM OSS

Addition IT är en IT-säkerhetsspecialist med expertis inom IT Service Management och säkra molnlösningar.

IT-SERVICE MANAGEMENT

Med kompetens i teknik, säkerhet, standarder och processer säkerställer vi våra kunders driftstabilitet, produktivitet och lönsamhet.

STYRNING

Med rätt styrning och kontroller säkerställer vi våra kunders produktivitet.

SÄKERHET

Vi ser till att rätt personer får rätt rättigheter till rätt resurs vid rätt tidpunkt i nätverket – på ett effektivt och automatiserat sätt

PRODUKTIVITET

Genom innovation och automation möjliggöra snabbare åtkomst till rätt resurser

KONTAKTA OSS

Addition IT Solutions Sweden AB

The Name field is required.
The Email field is not a valid e-mail address.
The Mobile Phone field is not a valid phone number.

The Description field is required.