IT Security Solutions

IT SÄKERHETSLÖSNINGAR

Addition IT har lång erfarenhet utav identitets-
och åtkomsthantering samt säkra molnlösningar.

AIM Self-Service Password Reset

AIM SELF-SERVICE PASSWORD RESET

AIM SSPR är ett självserviceverktyg som möjliggör för användarna att
återställa sitt lösenord på ett säkert sätt.

Microsoft Identity Manager 2016

IT Service Management

Med kompetens i teknik, säkerhet, standarder och processer
säkerställer vi våra kunders driftstabilitet, produktivitet och lönsamhet.

Image Slider

Addition IT Service Management

Med kompetens i teknik, säkerhet, standarder och processer säkerställer vi våra kunders driftstabilitet, produktivitet och lönsamhet.

Varför Addition IT Services Management?

• Optimerade IT kostnader
• Fasta priser på avtal
• Automatisering av manuella rutiner
• Kundansvarig tekniker – Personlig service och support
• Optimerad IT Säkerhet
• Miljömedveten leverantör
• Affärsdrivande rådgivning inom IT
• ITIL Best Practise processer är basen i våra leveranser.

IT Service Management

Service Desk och Support

• Ni får en kontaktpunkt för alla IT relaterade ärenden.
• Statistik och måluppfyllnad av produktion och säkerhet.
• Personlig och snabb assistans med felavhjälpning via telefon, fjärrstyrning eller tekniker på plats.

Produktivitet och arbetssätt

Ni får en analys och kort- och långsiktigt förslag kring arbetssätt och förbättrat nyttjande av Era inköpta tjänster och produkter. Tillsammans utvecklar vi potentialen hos Era medarbetare.

IT Service Management

Strategisk IT

Ni får assistans med det strategiska arbete gällande molntjänster, produkter, avtal samt upprättande av IT-planer och IT-budget.

Drift och underhåll

• Vi säkerställer driftstabiliteten genom programövervakning dygnet runt 365 dagar om året.
• Vi uppdaterar programvara kontinuerligt med de senaste rättningarna
• Vi kontrollerar kritiska funktioner som säkerhetsincidenter, säkerhetskopiering och prestanda.
• Vi automatiserar och digitaliserar manuella processer.

IT Service Management

Säkerhet

Vid avtalsstart analyserar och mäter vi Er säkerhetsmognad, fastställer mål och föreslår förbättringar av IT säkerheten genom att:
• Vi analyserar och bevakar trender och teknik och föreslår åtgärder för riskminimering.
• Vi övervakar säkerheten 24/7, 365 dagar om året.
• Vi säkerställer nödvändiga uppdateringar och korrigeringar.
• Vi använder Microsofts AI teknik för analys
• Vi genomför säkerhetstester baserat på de senaste metoderna.

Security