Security Management

Addition IT Security

”Vi ser till att rätt personer får rätt rättigheter till rätt resurs vid rätt tidpunkt i nätverket – på ett effektivt och automatiserat sätt”

Varför Addition IT`s koncept för moln säkerhet?

Behöver du öka säkerheten i ditt Modern Workplace (Microsoft 365) eller Modern Hybrid Data Center (Azure)?
Vill du säkerställa kontinuiteten i säkerhetsarbetet och informeras aktivt i händelse av stora säkerhetsutbrott?
Vill Ni att Er molnmiljö är skyddad med de senaste tekniken för optimalt skydd?
Vill Ni automatisera livscykelhanteringen av identiteter? (Identity as a Service)
Vill Ni köpa säkerhet som en tjänst? (SEaas – Security as a Service)

Blue light

Med Addition IT Cloud Security får du:

En tjänst – IT Säkerhet som funktion
Du väljer vad du vill skydda med fyra säkerhets paket för Microsoft 365 och Microsoft Azure
Identity & Access Management
Protect users’ identities and control access to valuable resources based on user risk level
Information protection
Ensure documents and emails are seen only by authorized people
Threat protection
Protect against advanced threats and recover quickly when attacked
Security Management
Gain visibility and control over security tools
Vi säkerställer din molnmiljö med de senaste säkerhetsfunktionerna.
Vi optimerar din användning av Microsofts AI-drivna säkerhetstjänster.
Vi ger inte bara skydd utan också 24/7 uppföljning vid attacker
Du informeras och skyddas proaktivt vid större attacker
Säkerheten är anpassad till din säkerhetspolicy och säkerställs genom en Incident Response Plan
Månatligt fast pris per funktion och användare samt rörligt pris beroende på resursförbrukning (Azure).

AIM Heroma Connector