Säker IT Drift

Säker IT Drift

Säker IT Drift innebär att vi tar ett helhetsansvar för att säkerställa ditt IT stöd. Vi förutser behoven av IT-säkerhet, funktioner och processer för vårt gemensamma mål med IT, att maximera affärsnyttan och effektivisera produktionen.

Addition IT blir din professionella IT avdelning till ett fast pris med följande exempel på tjänster:

 • Helpdesk
 • Användarstöd och felavhjälpning via fjärrstyrning
 • Drift av IT-miljö
 • Drift av molntjänster
 • Drift av nätverk
 • Hantering av infrastruktur
 • Produktivitet och arbetssätt
 • Strategisk IT
 • Säkerhet som tjänst (SaaS)
Kontakta oss
image

Kompetent IT Support

Snabb svarstid och obegränsat stöd för dina användare när du kontaktar vår helpdesk

Fasta priser

Fast pris på riktigt - vi tar ett helhetsansvar!

Optimerad IT Säkerhet

Vi ser till att rätt personer får rätt tillgång till rätt resurser vid rätt tidpunkt.

Varför IT Drift?

Varför IT Drift?

Kundtjänst och användarstöd

Du får en kontaktpunkt för alla IT-relaterade frågor, ärendestatistik och måluppfyllelse (SLA) av produktion och säkerhet.

 

Snabb och personlig hjälp med felsökning via telefon eller via fjärrstyrning.

Kan inte vi avhjälpa felet via fjärrstyrning åker en tekniker ut på plats för felavhjälpning.

Drift och underhåll

Vi säkerställer driftsstabiliteten genom övervakning av tjänster och programvara, dygnet runt 365 dagar om året.

 

Vi ser till att din programvara uppdateras med de senaste versionerna.

 

Vi kontrollerar viktiga funktioner som säkerhetsincidenter, säkerhetskopior och prestanda.

 

Vi automatiserar och digitaliserar de manuella processerna maximalt.

Strategisk IT

Du får hjälp med det strategiska arbetet som val av molntjänster, produkter, tredjeparts avtal, kvalitetskontroller, beställningsrutiner  samt  upprättande av IT-planer och IT-budget.

Säkerhet

I starten av kontraktet analyserar och mäter vi din säkerhetsmognad.

Vi överenskommer om mål och föreslår förbättringar av IT-säkerheten genom att:

 

 • Analysera och övervaka trender och teknik samt föreslår åtgärder för riskminimering.
 • Övervaka säkerheten 24/7, 365 dagar om året.
 • Säkerställa att nödvändiga uppdateringar och korrigeringar blir installerade.
 • Använder oss av Microsofts AI-teknik för analys av säkerheten.
 • Genomför säkerhetstester baserat på den senaste metoderna.

Pris

Vi erbjuder fasta priser utan några överraskningar!

 

När allt kommer omkring är IT-support vår kärnverksamhet, vi bör ha de bästa förutsättningar att förutse kostnaderna.

 

När vi har uppdaterat din IT-miljö sker allt supportarbete på vårt ansvar och risk. 

 

Vi ser till att det alltid fungerar till ett fast pris.

Produktivitetshöjande arbetsmetoder på arbetsplatsen

Tillsammans utvecklar vi dina medarbetares potential!

 

Du får en analys på kort och lång sikt om hur
verksamheten kan förbättra arbetsmetoder och användningen av investerade tjänster och produkter.

Whats our clients said
about Stike

Michel John

Michel John

CEO at YT

After comparing various chat software, I picked up Stike and couldn’t be more happier! It's more stable and faster!

Sarah Taylor

Sarah Taylor

CEO at Envato

I think it is one of the best applications for a chat on live comparison among-st others. Stike is very useful. Love this.

James Andy

James Andy

CEO at YouTube

I think it is one of the best applications for a chat on live comparison among-st others. Stike is very useful. Love this.

[ipt_fsqm_form id="6"]

Välj ett paket

Brons

250 SEK/månad/användare
Start kostnad: 2.000 SEK /månad Support
 • Snabb responstid
 • Obegränsad helpdesk och användarsupport
 • Fjärrstyrning för felavhjälpning <8 tim
 • Tekniker på plats <16 tim
IT Strategi
 • Digitaliseringsstrategi
Säkerhetspaket
 • Antivirus
 • 2-faktor autentisering
 • Säkra e-mail
 • Kryptering av information

Silver

450 SEK/månad/användare
Start kostnad: 3.000 SEK/månad Support
 • Snabb respons tid
 • Obegränsad helpdesk och användarsupport
 • Fjärrstyrning för felavhjälpning <4 tim
 • Tekniker på plats < 8 tim
Drift och underhåll
 • Drift och underhåll på existerande IT miljö
 • Backuphantering
 • Övervakning 24/7 på existerande IT miljö
 • Säkerhetsuppdateringar
 • Azure administration och underhåll
IT Strategi
 • Digitaliseringsstrategi
 • Årliga IT Strategi möten
Säkerhet
 • Skydd mot hot
 • Säkerhetshantering
Säkerhetspaket
 • Antivirus
 • 2-Faktor autentisering
 • Säkra e-mail
 • Kryptering av information
 • MDM Lösning

Guld

750 SEK/månad /användare
Start kostnad: 4.000 SEK/månad Support
 • Snabb respons tid
 • Obegränsad helpdesk och användarsupport
 • Fjärrstyrning för felavhjälpning <2 tim
 • Tekniker på plats < 4 tim
Drift och underhåll
 • Drift och underhåll på existerande IT miljö
 • Backuphantering
 • Övervakning 24/7 på existerande IT miljö
 • Säkerhetsuppdateringar
 • Azure administration och underhåll
IT Strategi
 • Digitalseringsstrategi
 • IT-budget
 • Årliga IT Strategi möten
Produktivitet och arbetsmetoder
 • Kontinuerlig genomgång av arbetsmetoder
Säkerhet
 • Identitet och åtkomstkontroll
 • Informationssäkerhet
 • Skydd mot hot
 • Säkerhetshantering
Säkerhetspaket
 • Antivirus
 • 2-Faktor autentisering
 • Säkra e-mail
 • Kryptering av information
 • MDM Lösning
 • Backup Office 365