IT Security Solutions

IT SÄKERHETSLÖSNINGAR

Addition IT har lång erfarenhet utav identitets-
och åtkomsthantering samt säkra molnlösningar.

AIM Self-Service Password Reset

AIM SELF-SERVICE PASSWORD RESET

AIM SSPR är ett självserviceverktyg som möjliggör för användarna att
återställa sitt lösenord på ett säkert sätt.

Microsoft Identity Manager 2016

IT Service Management

Med kompetens i teknik, säkerhet, standarder och processer
säkerställer vi våra kunders driftstabilitet, produktivitet och lönsamhet.

Image Slider

GAP Analys

Vår metod för GAP analys är lika enkel som beprövad.

GAP Analys

Vår metod för GAP analys är lika enkel som beprövad.
Vår process startar med en nulägesanalys och en diskussion utifrån gemensamma kunskaper och erfarenheter hur en optimal målmiljö skall definieras. Därefter vidtar planering, genomförande, uppföljning samt en metod för innovation och vidareutveckling av funktionen.

Graf

Service Management Assessment

Vi erbjuder en GAP analys inför drift och förvaltning av moln-, infrastruktur och applikationstjänster. Tillsammans analyserar vi nuläget, utvärderar och överenskommer om en optimal målmiljö samt fastställer en färdväg.

GDPR

GAP analys om uppfyllande av kraven för GDPR (General Data Protection Regulation)

Information Security

Förstudie om uppfyllande av kraven för Informationssäkerhet ISO 27000 i enlighet med processerna i SIS – Svenska Institutet för standarder.

shield

Security Assessment

Säkerheten har aldrig varit viktigare. Säkerhetsproblemen påverkar produktiviteten och lönsamheten.

75 % av alla medarbetare som slutar på ett företag finns kvar i de gamla systemen och har därmed en möjlighet att komma åt digital information hos sin gamla arbetsgivare!

Vi ser till att rätt personer får rätt rättigheter till rätt resurs vid rätt tidpunkt. Och vi säkerställer att medarbetare som slutar ej har tillgång till systemen, 1 sekund efter att anställningen upphört.

Vi erbjuder en analys av Er säkerhetsnivå.
Vi föreslår åtgärder och handlingsplan samt erbjuder säkerhetstjänsterna som funktion (SECaaS – Security as a Service) till ett fast pris per månad.

• Microsoft 365 Security Assessment

• Shadow Assessment

• Rapid Cyberattack Assessment Workshop

Padlock