Vi säkerställer att IT verksamheten alltid fungerar!

Du koncentrerar dig på att utveckla kärnverksamheten och vi säkerställer IT stödet i din organisation.

Ta det första steget mot modern och säker IT-drift till fasta kostnader!
Ta det andra steget och  vidareutveckla ditt företag genom att bygga smarta lösningar med våra agila team av programutvecklare!
Ta det tredje steget och upplev innovationskraften med IT!

Kontakta oss

Picture taken from Joakim Bohman

Varför Addition IT?

Vi hjälper Er med den digitala resan till molnet.

Säker IT Drift

Med oss får Ni en säker IT drift och förvaltning av hela Er IT-miljö alternativt specifika funktioner och tjänster.

Ökad produktivitet

Genom vår erfarenhet och paketerade tjänster, får Ni snabbt access till rätt resurs vid rätt tidpunkt, till ett fast pris. 

Säkerhetslösningar

Vi skyddar din IT-miljö enligt bäst praxis och säkerställer att säkerhetsfunktionerna fungerar och är uppdaterade.

Programutveckling

Vi utvecklar lösningar med tydligt fokus på affärsvärde, funktion och säkerhet.

Våra tjänster
Våra tjänster

Våra tjänster

Addition IT är en IT leverantör med specialister inom säkerhet, molntjänster och digital transformation redo att hjälpa din verksamhet.

Säker IT Drift
Konsulttjänster
Programutveckling
Säker IT Drift

Säker IT Drift

Säker IT Drift innebär att vi tar ett helhetsansvar för ditt IT Stöd. Vi förutser behoven av IT-säkerhet , funktioner och processer för vårt gemensamma mål med IT - att maximera affärsnyttan och effektivisera produktionen.
Addition IT blir din professionella IT avdelning till ett fast pris med följande exempel på tjänster:

 • Help desk
 • Användarstöd och felavhjälpning via fjärrstyrning
 • Drift av IT-miljö
 • Drift av molntjänster
 • Drift av nätverk
 • Hantering av infrastruktur
 • Produktivitet och arbetssätt
 • Strategisk IT
 • Säkerhet som tjänst (SaaS)
Läs mer
image
Konsulttjänster

Konsulttjänster

Vårt samarbete börjar med att ta reda på var Ni är och vart Ni är på väg. Vi har en diskussion där vi med gemensamma kunskaper och erfarenheter formulera ett mål och en färdplan.

 • Analys och planering av molntjänster
 • Migration och implementation av molnlösningar
 • Programutveckling
Läs mer
image

För vem?

Vilka är våra kunder?

Vi erbjuder organisationer och verksamheter våra paketerade drift- och funktionslösningar.

Alla användare är våra kunder. ”Bli inte för stor för små kunder”. Vår minsta kund har två anställda, vår största 23.000 anställda.

Under många år har Addition IT levererat skräddarsydda och automatiserade IT lösningar samt driftstjänster till företag, kommuner, landsting och myndigheter.

De senaste åren har vi valt att fokusera på de mindre företagen då lösningarna för IT-stöd, teknik och automatisering har blivit tillgängliga och kostnadseffektiva för mindre till medelstora företag.

Vi kopierar och paketerar vår erfarenhet från större projekt och skapar paketlösningar i molnet vilket snabbt ger affärsnytta och kostnadseffektivitet till våra kunder.

Bransch erfarenheter

Några av våra kunders brancher

Logistik och transport

Säker IT Drift

Vi hjälper logistik- och transportföretag med IT-stödet och säkerställer att IT driften alltid fungerar.

Vi är kundernas professionella IT-avdelning.

Bank

Säker IT Drift

Vi säkerställer funktionen IAM (Identity Access Management) samt livscykelhantering av identiteter och certifikat i bankernas system.

Kommuner

Konsulttjänster

Vi hjälper kommuner med livscykelhantering av IAM (Identity Access Management) gällande elektroniska identiteter för studenter, lärare, anställda och medborgare.

Vi ser till att rätt personer får rätt tillgång till rätt resurser vid rätt tidpunkt.

Vård och omsorg

Programutveckling

Vi hjälper landsting i Sverige att på ett säkert och kostnadseffektivt sätt återställa lösenord för användarkonton med SITHS-kort.

Addition IT is an IT specialist with expertise in Managed IT Service and secure cloud services.

IT-Service Management

IT-Service Management

With expertise in technology, security, standards and processes, we ensure our customers’ operational stability, productivity and profitability.

Governance

Governance

The right controls that enabling secure productivity.

Security

Security

We ensure that the right people get the right permissions to the right resource at the right time in the network – in an efficient and automated way

Productivity

Productivity

Innovation and automation enable faster access to the right resources

Möt några av våra experter som gärna hjälper dig!

Mikael Lööv

Mikael Lööv

Grundare
Tess Gustafsson

Tess Gustafsson

Senior IT Konsult
Erik Blomgren

Erik Blomgren

IT Konsult